Thiết bị định vị vệ tinh “phủ sóng” cho tàu cá ở miền Trung
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC