Triều Tiên phủ nhận gây nhiễu hệ thống GPS của Hàn Quốc
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC