Trung Quốc đặt trạm theo dõi không gian tại quốc gia đồng minh của Mỹ
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC