Từ 1/8 CSGT có quyền xử phạt theo clip người dân cung cấp
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC