Vệ tinh SES-4 bị hoãn phóng do trục trặc kỹ thuật
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC