Việt Nam vay Trung Quốc 7.000 tỷ đồng làm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái?
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC