Vừa chạy xe, vừa dắt chó bị phạt đến 400 nghìn
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC