Xây đường bộ trên cao từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC