Xe đè vạch liền bị phạt 200.000 đồng
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC